Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOTACJE NA USUWANIE AZBESTU !

Komunikat Wójta Gminy Bierawa
o dotacjach na usuwanie azbestu

 

Gmina Bierawa planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu
z terenu naszej Gminy.

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest
( nie obejmuje kosztów zakupu materiałów i pokrycia dachu).

W związku z powyższym ogłaszam w terminie do 10 marca 2016 r. nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem  dofinansowania na utylizację azbestu.( wniosek do pobrania ze strony UG Bierawa).

Zachęcam do złożenia wniosku o zamiarze dokonania tego przedsięwzięcia, który pozwoli to na zaplanowanie odpowiedniej kwoty dotacji z WFOŚiGW.

 

DOCwniosek_wersja edytowalna.doc


PDFwniosek.pdf
 

Wersja XML