Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx
 

Termin składania ofert: 27.11.2015 r. do godziny 10:00.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. DOCZał. 9 - wzór umowy.doc

3. DOCXZałącznik nr 10 opis przedmiotu zamówienia.docx

4. PDFuchwała nr XLIX-329-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.pdf

5. PDFuchwała nr XLIX-329-2014 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.pdf
 

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. PDFZmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf
 

Wersja XML