Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy Bierawa

 

20 października w Urzędzie Gminy Bierawa odbyło się Kolegium Doradcze Wojewody na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Bierawa, któremu przewodniczył Wojewoda Ryszard Wilczyński. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz eksperci w dziedzinie zabezpieczenia przeciwpowodziowego z terenu graniczących ze sobą województw – opolskiego i śląskiego oraz sąsiednich gmin: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu, Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle, Wójt Gminy Cisek, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, RZGW Gliwice, WBZK ŚUW w Katowicach, WZMiUW w Opolu, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie – Koźlu, pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dla mnie, jako Wójta Gminy, podczas spotkania, którego celem było wypracowanie realnego planu działania dotyczącego sposobu zabezpieczenia powodziowego Gminy Bierawa i znalezienie źródeł środków finansowych na to przedsięwzięcie, nie określono żadnych konkretnych rozwiązań. Pan Wojewoda zaproponował rozwiązanie w postaci współfinansowania przez samorząd gminy Koncepcji budowy wałów. W mojej ocenie, w sytuacji gdy takich koncepcji powstało już bardzo wiele, rozwiązanie takie jest stanowczo niewystarczające.  

 

                                                                                                                                                                                  Krzysztof Ficoń

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Bierawa

 

 

 

 

Wersja XML