Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest – nabór VI

AZBEST

Gmina Bierawa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z  programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – nabór VI.

Wniosek został poprzedzony naborem wniosków osób fizycznych z terenu gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze swojej nieruchomości.

Ogółem zostało złożonych 15 podań, co stanowi 11,26 tony azbestu do utylizacji. W trakcie realizacji zadania jedna osoba złożyła rezygnację z usuwania azbestu ze swojej nieruchomości.

W dniu 4 sierpnia 2015r została podpisana umowa na dotację Nr 175/2015/G-04/OZ-ZOA/D.

Przewidywane koszty określono na kwotę 7 707,96 zł

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- 34,14% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tj. 2 631,50 zł

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – tj. 2 697,79 zł

- 30,86 % udział środków własnych Gminy Bierawa tj. 2 378,67 zł

Wersja XML