Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POWIADOMIENIE

W okresie od września do grudnia 2015 roku na terenie działania firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu prowadzona będzie inwentaryzacja urządzeń sieci elektroenergetycznej należących do firmy.

Inwentaryzację będą przeprowadzać pracownicy posiadający odpowiednie identyfikatory oraz upoważnienia.
 Inwentaryzacja nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w lokalach mieszkalnych.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 991.


JPEGPOWIADOMIENIE.jpeg

Wersja XML