Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa

Dostawa używanego autobusu dla potrzeb Urzędu Gminy Bierawa

 

 

Ogłoszenie:  DOCXOgłoszenie.docx

 

Termin składania ofert: 21.09.2015 r. do godz. 10:00

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Wersja XML