Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lubieszów - Bierawa

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx

Termin składania ofert: 15.07.2015 r. do godziny 10:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1.  DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. PDFSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

3. PDFPrzedmiar robót.pdf

4. PROJEKT:

- PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

- PDFBIOZ.pdf

- PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU 1.pdf

- PDFZAGOSPODAROWANIE TERENU 2.pdf

- PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1.pdf

- PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2.pdf
 

Wersja XML