Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziergowicach

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx
 

Termin składania ofert: 16.06.2015 r. do godz. 10:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. DOCXPrzedmiar robót.docx

3. DOCSpecyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych.doc

4. Projekt budowlany:

- PDFOpis techniczny.pdf
- PDFBIOZ.pdf
- PDFZagospodarowanie terenu.pdf
- PDFPrzekroje normalne.pdf
- PDFprzekrój konstrukcyjny1.pdf
- PDFprzekrój konstrukcyjny 2.pdf
 

Wersja XML