Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach

 Nadzór inwestorski dla zadania pn. Kanalizacja bytowa - etap I w Dziergowicach

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie.docx      DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
 

Termin składania ofert: 15.05.2015 r. do godz. 10:00

Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. DOCXZmiana zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.docx

2. DOCXZałącznik do SIWZ nr 10 zmodyfikowany.docx
 

Wersja XML