Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REMONT NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI PROSTEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM W BIERAWIE

Brak opisu obrazka

 

W minionym miesiącu oddano do użytku wielofunkcyjne boisko wraz z bieżnią przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie. Inwestycja została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 188.927,80 zł, kwota dofinansowania to 50.000.00 zł.

 

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML