Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utrzymanie czystości i porządku

Utrzymanie czystości i porządku w gminach jest ustawowym obowiązkiem zarówno władz gminy, jak i mieszkańców, czyli nas wszystkich.

Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391)


HTMustawa (210,88KB)

 PDFuchwała (265,11KB)

 

Wersja XML