Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa

 

Przedłużenie sieci wodociągowej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa

 

Termin składania: 07.10.2014r. do godz. 10:00

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie..docx

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1.  DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. PDFSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf

4. Projekt:

a) PDF1-PW-opis.pdf

b) PDF2-PW-WOD-Rys.1-Plan.pdf

c) PDF3-PW-wod-Rys.2-profil.pdf

Wersja XML