Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych

Przebudowa drogi gminnej 108166 O ul. Wodna w Dziergowicach w celu poprawy bezpieczeństwa i podniesienia parametrów użytkowych

 

Termin składania ofert: 17.09.2014r. godz. 10:00

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie..docx

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. PDFPrzedmiar robót.pdf

3. PDFSpecyfikcja technicznego wykonania i odbioru robót.pdf

4. Projekt:

a) PDFOPIS TECHNICZNY.pdf

b) PDFBIOZ.pdf

c) JPEGZAGOSPODAROWANIE TERENU.jpeg

d) PDFPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf

Wersja XML