Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku

Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R

ujęcia wód podziemnych w Korzonku

 

Termin składania ofert: 10.09.2014r. godz. 10:00

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie..docx (24,81KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (302,00KB)

2. PDFProjekt robót geologicznych.pdf (1,78MB)

a) PDFZałącznik graficzny nr 1.pdf (296,90KB)

b) PDFZałącznik graficzny nr 1a.pdf (762,65KB)

c) PDFZałącznik graficzny nr 2.pdf (396,88KB)

d) PDFZałącznik graficzny nr 3.pdf (160,33KB)

3. PDFDecyzja.pdf (68,31KB)

Wersja XML