Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych

na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015

w formie zakupu biletów miesięcznych

 

Termin składabnia ofert: 17.07.2014r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie:  DOCXOgłoszenie..docx

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

2. DOCZałącznik nr 1 do umowy.doc

3. DOCZałącznik nr 2 do umowy Projekt umowy dzierżawy autobusu.doc

 

Wersja XML