Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach

Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach.

 

Termin składania ofert: 03.03.2014r. do godz. 10.00

 

Ogłoszenie: DOCXOgłoszenie o zamówieniu..docx (24,07KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

1. DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (309,00KB)

2. PDFSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.pdf (298,91KB)

3. PDFPrzedmiar robót.pdf (260,00KB)

4. PDFSchemat okien.pdf (151,05KB)

Wersja XML