Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DEKLARACJA PRAW DZIECKA

           10 zasad opracowanych na podstawie

        Deklaracji Praw Dziecka

Brak opisu obrazkaWszystkie dzieci niezależnie od  rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych, 
      narodowości, pochodzenia społecznego, posiadanego       
      majątku, urodzenia lub innego statusu maja prawa
      wymieniona w Deklaracji Praw Dziecka, przyjętej
      przez ONZ w 1959 roku.


Brak opisu obrazkaDziecko korzysta ze szczególnej ochrony, zapewnia się mu 
 wszelkie możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego,
      moralnego, duchowego i społecznego.


Brak opisu obrazkaDziecko ma prawo do nazwiska i narodowości.

Brak opisu obrazkaDziecko ma prawo do prawidłowego wyżywienia i schronienia oraz do opieki medycznej i rekreacji.

Brak opisu obrazkaDziecku upośledzonemu fizycznie, psychicznie lub społecznie zapewnia się specjalne leczenie, edukację lub
      opiekę.


Brak opisu obrazkaO ile jest to możliwe, dziecko powinno wzrastać z rodzicami. Społeczeństwo i władze publiczne mają
      obowiązek otaczać specjalną opieką dzieci pozbawione
      rodzin oraz środków do życia.


Brak opisu obrazkaDziecko ma prawo do bezpłatnej i obowiązkowej edukacji. Dziecku należy zapewnić możliwość zabawy i rozrywki.

Brak opisu obrazkaDziecku zawsze w pierwszej kolejności zapewnia się ochronę i pomoc.

Brak opisu obrazkaDziecko jest chronione przed wszelkimi formami zaniedbań, okrucieństwa i wyzysku. Praca dzieci jest
      zabroniona.


Brak opisu obrazkaDziecko jest chronione przed takimi praktykami, które sprzyjają dyskryminacji w jakiejkolwiek formie. Dziecko
      wychowuje się w duchu zrozumienia, tolerancji, przyjaźni
      miedzy ludźmi, pokoju i powszechnego braterstwa.

 

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Wersja XML