Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W LUBIESZOWIE

  kronika.gif                                                                                                                                                                      Placówka przedszkolna w Lubieszowie ma swoją siedzibę w bardzo starym budynku. Tutaj od zawsze istniała szkoła podstawowa
i przedszkole. Do tego przedszkola uczęszczali rodzice, dziadkowie, a nawet pradziadkowie naszych obecnych przedszkolaków. Nie potrafimy określić dokładnie, od kiedy mury tego budynku rozbrzmiewały dziecięcym gwarem. Od 2001 r placówka nasza stała się oddziałem zamiejscowym Przedszkola Publicznego
w Bierawie.
                  

   opracowała: mgr Beata Salinger         

Pełną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.

Wersja XML