Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W KOTLARNI

Brak opisu obrazka                                                                                                                              Przedszkole w Kotlarni istnieje od 01.09.1990r. Mieści się ono w budynku adoptowanym po stołówce należącej do Kopalni Piasku w Kotlarni. Kopalnia Piasku wykonała remont budynku i wyposażyła zaplecze kuchenne.
Wcześniej dzieci z Kotlarni, Starej Kuźni i Ortowic dowożone były autobusem do Przedszkola w Korzonku.
W pierwszym roku działalności do przedszkola uczęszczało 65 dzieci.
Pierwszym dyrektorem tej placówki była P. Urszula Suffner, a od roku szkolnego 1994 / 95 funkcję tę pełniła P.Zofia Bazan.Od 2001r placówka stała się oddziałem Przedszkola Publicznego w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi.
                                                                                   
                       opracowała: mgr Zofia Bazan

Pełną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.

 

Wersja XML