Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia


Historia Lubieszowa.
Libischau - Liebenbach - Lubieszów
Historia Lubieszowa rozpoczyna się w 1380 roku w którym książę Konrad II olesnicki i kozielski zakupił kawałek ziemi między Bierawą i Dziergowicami do zasiedlenia na prawie niemieckim. Nazwał miejscowość Libischau. W późniejszym czasie wieś stała się własnością rodziny Dluhomil z Bierawy.W XVIII wieku wieś zostaje włączona do włości Sławięcickich rodziny Hohenlohe w których pozostaje do 1945 roku. Od 1886 roku wieś ma szkołę . Wcześniej dzieci uczyły się w Bierawie. Nauczyciel Josef Niklas uczy dzieci od 1919 r. W pierwszej połowie XIX w. postawiono drewnianą kapliczkę św.Jana. Innymi obiektami o wartościach kulturowych są murowane domy z początku XX wieku ( ul.Bierawska nr 17,53 i 62)

Wersja XML