Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest

A Z B E S T

Gmina Bierawa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa – nabór V.

Wniosek został poprzedzony naborem wniosków osób fizycznych z terenu gminy Bierawa chcących usunąć azbest ze swojej nieruchomości. Ogółem zostało złożonych 10 podań, co stanowi 8,81  tony ( 734m2 ) azbestu do utylizacji.

Przewidywane koszty określono na kwotę 11 890,80 zł.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi:

- 29,64 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -  tj. 3 524,00  zł

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – tj. 4 161,78 zł

- 35,36 % udział własny Gminy Bierawa  tj. 4 205,02 zł

W dniu 16 lipca 2014r została podpisana umowa na dotację Nr 68/2014/G-04/OZ-ZOA/D.

Wersja XML