Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bierawa informuje, iż podjęcie Uchwały nr XLV/313/2014 Rady Gminy Bierawa z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wystąpienia Gminy Bierawa ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, skutkuje od dnia 01.01.2015r.

W związku z powyższym w okresie do końca br. roku, za sprawy dotyczące gospodarką odpadami odpowiedzialny jest Związek Międzygminny „Czysty Region”.

Wersja XML