Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prelekcja

Serdecznie zapraszamy na prelekcje w zakresie realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Data: 24-06-2014 godzina: 11:00

Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Rekrutacji w Bierawie.

Informacje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 77 4872 181

Wersja XML