Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OCRGwO

 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu prowadzące Projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Zaprasza firmy z kluczowych branż oraz Przedstawicieli jednostek otoczenia biznesowego do udziału w Projekcie.

 

Więcej informacji:

http://ocrg.opolskie.pl/a/2125/Rekrutacja_przedsi%C4%99biorcow

Wersja XML