Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8.3 Lista osób

Brak opisu obrazka


 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa” 

w ramach działania 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu
PDFLista osób zakwalifikowanych do projektu.pdf

 

Lista rezerwowa osób do projektu

 PDFLista rezerwowa osób do projektu.pdf

 

Wersja XML