Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8.3

Brak opisu obrazka


WÓJT  GMINY  BIERAWA

ogłasza  nabór do udziału w projekcie 

„Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa”  

w ramach działania 8.3.  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  

Nabór wniosków od 4 lutego 2014r. do 18 lutego 2014r.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami, dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa a także na stronie internetowej www.bierawa.pl

 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 Dokumenty do pobrania:

PDFzalacznik nr 1 - regulamin rekrutacji.pdf

PDFzalacznik nr 2 - formularz zgloszeniowy.pdf

PDFzalacznik nr 3 - deklaracja uczesnictwa w projekcie.pdf

PDFzalacznik nr 4 - oswiadczenie o zamieszkaniu w gminie bierawa.pdf

PDFzalacznik nr 5 - oswiadczenie.pdf

PDFzalacznik nr 6 - brak komputera i internetu.pdf

PDFzalacznik nr 7 - dane osobowe.pdf

PDFzalacznik nr 8 - akceptacja reglaminu.pdf

Wersja XML