Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

 INFORMAJA

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), Komisja Inwentaryzacyjna w Bierawie zawiadamia, że w dniu 26 marca 2014 roku, zostały wyłożone na okres 30 dni, do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa, spisy inwentaryzacyjne dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dziergowice, Stara Kuźnia i Stare Koźle. Nieruchomości te, o łącznej powierzchni 0,7597ha, zostaną skomunalizowane na rzecz Gminy Bierawa na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego.  


Wersja XML