Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LEPSZE JUTRO

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 rozmiar: 7,76 KB
pobrań: 6364
data: 2012-06-05 13:28:25

Projekt LEPSZE JUTRO

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy szkoleń)

W związku z realizacją projektu LEPSZE JUTRO, w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie (Zamawiający) zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi szkoleniowej w ramach projektu LEPSZE JUTRO.
 

pobierz:

DOCformularz oferty na KURS OBSŁUGI KASY FISKALNEJ.doc

DOCformularz oferty na KURS TWORZENIE I PIELĘGNACJA MAŁYCH OGRODÓW.doc

DOCformularz oferty na SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA.doc

Wersja XML