Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), Komisja Inwentaryzacyjna w Bierawie zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2013 roku, został wyłożony na okres 30 dni, do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 – pok. nr 8, spis inwentaryzacyjny dla nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Ortowice, Stara Kuźnia, Bierawa, Brzeźce, Grabówka, Stare Koźle, Dziergowice, Kotlarnia, Lubieszów.

W terminie 30 dni, osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

Wersja XML