Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZYJAZNA SZKOŁA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

rozmiar: 12,32 KB
pobrań: 1411
data: 2012-04-24 11:20:26

PRZYJAZNA SZKOŁA

Od października 2012 do czerwca 2013r. w szkołach podstawowych Gminy Bierawa (w Dziergowicach, Solarni, Starej Kuźni, Starym Koźlu) w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu PRZYJAZNA SZKOŁA realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic klas I-III. Prowadzone w poszczególnych placówkach zajęcia wspomagają szkoły w procesie edukacji uwzględniając indywidualną pracę z dzieckiem w oparciu o rzeczywiste, zdiagnozowane potrzeby uczniów.

W szkole Podstawowej w Starym Koźlu dzieci z klas młodszych biorą udział w następujących zajęciach:

-gimnastyka korekcyjne,

-zajęcia logopedyczne,

-zajęcia instrumentalno-wokalne,

-zajęcia taneczne.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli w małolicznych grupkach, które zapewniają indywidualne podejście do ucznia.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich spotkaniach, gdzie mają możliwość  rozwijać swoje zainteresowania i talenty oraz zadbać o prawidłową postawę i wymowę. Atrakcyjność zajęć niewątpliwie podnoszą zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne, zestawy do ćwiczeń korekcyjnych czy przepiękne stroje taneczne.

 

M. Ceglarska

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML