Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest

 

A Z B E S T

 

Komunikat Wójta Gminy Bierawa o dotacjach na usuwanie azbestu 

Gmina Bierawa planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu  usuwania azbestu z terenu naszej Gminy. 

Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu  i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest ( nie obejmuje kosztów zakupu materiałów i pokrycia dachu)

W związku z powyższym ogłaszam w terminie do 28 lutego 2013 r nabór wniosków osób zainteresowanych pozyskaniem  dofinansowania na utylizację azbestu.

Zachęcam do złożenia wniosku o zamiarze dokonania tego przedsięwzięcia, który pozwoli to na zaplanowanie odpowiedniej kwoty dotacji z WFOŚiGW.

 

Wersja XML