Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

EFR

adrian.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu „Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni  w Domu Kultury w Bierawa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” – operacja, która nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczynia się  do osiągnięcia celów tej osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Wersja XML