Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Azbest

A Z B E S T

Urząd Gminy Bierawa uprzejmie informuje, że została podpisana umowa Nr 98/2012/G-04/OZ-ZOA/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierawa”.

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego polegającego na unieszkodliwieniu nie mniej niż 17,64 Mg odpadów zawierających azbest.

Wersja XML