Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LEPSZE JUTRO

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 rozmiar: 7,76 KB
pobrań: 6364
data: 2012-06-05 13:28:25

Projekt LEPSZE JUTRO

 

W ramach Projektu Systemowego LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez

Gminę Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

od sierpnia 2012r. rozpoczęły się

zajęcia z psychologiem – aktywizacja społeczna.

Szkolenie ma na celu szeroko rozumiane wsparcie w zakresie przygotowania i aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym, uaktywnienie potencjału i motywacji do podejmowania działań proaktywnych, podniesienie poziomu samooceny, pobudzenie aspiracji zawodowych i edukacyjnych, nabycie umiejętności komunikacyjnych, wzrost zaufania we własne możliwości oraz poprawa relacji z innymi osobami.

 

Wersja XML