Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GOPS

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Brak opisu obrazka

Projekt LEPSZE JUTRO

Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w ramach Projektu Systemowego LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu czerwcu zakończył rekrutację.

Od dnia 23-07-2012r. przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu

doradztwa zawodowego – konsultacje indywidualne

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowy powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.

Wersja XML