Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GOPS

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

rozmiar: 7,76 KB
pobrań: 2216
data: 2012-06-05 13:28:25

Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie realizuje projekt LEPSZE JUTRO. Projekt skierowany jest dla osób zamieszkałych na terenie gminy Bierawa, nie pracujących, w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 64 roku życia), niepełnosprawnych, bezrobotnych o niskim wykształceniu (podstawowym, zawodowym lub średnim bez zawodu) korzystających z pomocy społecznej. Do udziału w projekcie przystąpi 6 osób:  2 mężczyzn i 4 kobiety z terenów wiejskich, które po raz pierwszy uczestniczyć będą w projekcie, spełniających wyżej wymienione kryteria.

Uczestnicy projektu odbędą spotkania z doradcą zawodowym, podczas których zostaną wstępnie zbadane predyspozycje uczestników. Po spotkaniach określone zostaną konkretne szkolenia według zapotrzebowania.

Celem ogólnym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

W miesiącu  czerwcu 2012r. rozpoczęła się rekrutacja – osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

Tel. 77/4872181

 

Wersja XML