Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZYJAZNA SZKOŁA

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

rozmiar: 12,32 KB
pobrań: 1411
data: 2012-04-24 11:20:26

PRZYJAZNA SZKOŁA

Od października 2012 roku w szkołach podstawowych Gminy Bierawa realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  PRZYJAZNA SZKOŁA.

 W Szkole Podstawowej w Dziergowicach w ramach tego projektu realizowane są zajęcia:

- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

 - rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- zajęcia instrumentalno-wokalne.

 Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, które dają im szansę na: uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu edukacji matematycznej, usuwanie wad wymowy oraz doskonalenie mowy już ukształtowanej. Uczniowie mają także szansę na  rozwijanie swojego  rozśpiewania oraz umuzykalnienia.

 mgr Alina Marek

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML