Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NAUKA JEST PRZYJEMNA

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

rozmiar: 12,32 KB
pobrań: 1411
data: 2012-04-24 11:20:26

 NAUKA JEST PRZYJEMNA

W gminie Bierawa realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię  Europejską w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod hasłem NAUKA JEST PRZYJEMNA. Projekt jest realizowany od listopada 2011r. do czerwca 2012r. Skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych: w Solarni, w Starej Kuźni, w Starym Koźlu oraz w Dziergowicach.

W ramach projektu w PSP w Starej Kuźni realizowane są zajęcia:

- muzyczne

- informatyczne

- socjoterapeutyczne

- logopedyczne.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli prowadzących zajęcia uczniowie bardzo chętnie biorą w nich udział.  Nie bez znaczenia są zakupione pomoce dydaktyczne do poszczególnych zajęć, które zwiększyły ich atrakcyjność. Uczniowie podczas zajęć pokonują swoje trudności, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia, poznają atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego z kolegami ,a co najważniejsze  uczą się poprzez zabawę. W pozostałych szkołach naszej gminy w ramach projektu realizowane są dodatkowo zajęcia gimnastyki korekcyjnej i zajęcia plastyczne.

Katarzyna Krzysik

 

ScreenShot005.jpeg

 

ScreenShot006.jpeg

 

Wersja XML