Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NAUKA JEST PRZYJEMNA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Brak opisu obrazka

NAUKA JEST PRZYJEMNA

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, które doskonalą i rozwijają ich umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, pracy z tekstem, a także wdrażają do stosowania w tekstach pisanych  poznanych zasad gramatycznych z języka niemieckiego. Uczniowie nauczyli się słownictwa z zakresu zimy, części ciała, zakupów, sklepu, itp., mają dostęp do nowoczesnych programów, w tym również piosenek i wierszy w wykonaniu dzieci niemieckich, gdzie pogłębiają możliwości językowe.

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze usprawniają myślenie matematyczne w grach, szachach i rozwijają logiczne myślenie, uczniowie pogłębili również wiedzę ze zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych.

Zajęcia  wzbogacają również wiedzę, zainteresowania, słownictwo i pojęcia z informatyki  w różnych programach komputerowych. Uczniowie mają dostęp do nowoczesnych programów komputerowych.

Na zajęciach plastyczno-rytmicznych uczniowie kształtują swoje umiejętności w różnych dziedzinach plastycznych i muzycznych, wykonują prace plastyczne, ćwiczenia muzyczno-rytmiczne, które poprawiają kontakt i odbieranie otaczający świat.

 Violetta Klimanek

Wersja XML