Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WOD

Szanowny Panie Wójcie,

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1921/2012 z dnia 6 marca 2012 r. przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO na lata 2007-2013, na której znajduje się złożony przez Państwa wniosek.

Więcej informacji: DOCWniosek o dofinansowanie projektu.doc (68,50KB)

Wersja XML