Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT

 

K O M U N I K A T   !

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi i jego konsekwencjami – zamarzanie przyłączy wodociągowych, informujemy, iż od dnia    13 lutego 2012 r. do odwołania, istnieje możliwość poboru wody do celów spożywczych na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach w godzinach:

od 7:00 do 10:00

od 16:00 do 19:00

 

 

Wersja XML