Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NJP

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkI

 

NAUKA JEST PRZYJEMNA                                                 

 

Od listopada 2011 w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu realizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III w ramach projektu NAUKA JEST PRZYJEMNA.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W Szkole w Starym Koźlu postawiono na stworzenie dzieciom możliwości rozwoju poprzez udział w następujących zajęciach:

•          Zajęcia taneczne

•          Zajęcia plastyczne

•          Gimnastyka korekcyjna

•          Zajęcia logopedyczne

Wykwalifikowana kadra instruktorów prowadzących powyższe zajęcia troszczy się, by ta nauka – odbywająca się z wykorzystaniem przeróżnych aktywnych, zabawowych metod, była – jak hasło przewodnie projektu – prawdziwie przyjemna. Do udziału w projekcie zgłosiło się 7 chłopców i 16 dziewczynki. . Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, a ich zmagania i osiągnięcia można zobaczyć na załączonych fotografiach.

M. Ceglarska

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML