Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LEPSZE JUTRO

 Brak opisu obrazka

LEPSZE JUTRO

W ramach Projektu Systemowego LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego przez Gminę Bierawa/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, w dniach od 14-18 listopada 2011r. przeprowadzono szkolenie z zakresu tworzenia witraży i mozaiki witrażowej. Szkolenie miało swoją teoretyczną i praktyczną część. W trakcie zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu:

- podstaw aranżacji witraży

- technik cięcia szkła,

- tworzenia zawieszek witrażowych,

- tworzenie mozaiki witrażowej.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML