Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LEPSZE JUTRO

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Brak opisu obrazka

 

W ramach Projektu Systemowego LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  realizowanego przez Gminę Bierawa/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, w dniach od 10-14 października 2011r. przeprowadzono szkolenie z zakresu tworzenia i pielęgnacji małych ogrodów. Uczestnicy poznali podstawy upraw  drzew i krzewów, projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. Kursantom  umożliwiono  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez  upiększenie  terenu zieleni znajdującego się w Brzeźcach.     

 

 

Przed

Brak opisu obrazka

Po

Brak opisu obrazka

 

Przed

Brak opisu obrazka

Po

Brak opisu obrazka

Wersja XML