Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LEPSZE JUTRO

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Brak opisu obrazka

Projekt LEPSZE JUTRO

Gmina Bierawa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie w ramach Projektu Systemowego  LEPSZE JUTRO Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu lipcu zakończył rekrutację.

 

 W  dniu 16-08-2011r o godz. 9.00 rozpoczną się zajęcia z psychologiem.

 

Szkolenie ma na celu  uaktywnienie potencjału i motywacji do podejmowania działań proaktywnych, oraz nabycie umiejętności komunikacyjnych w rozmowach kwalifikacyjnych o pracę.

Wersja XML