Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Maluchy poznają świat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Brak opisu obrazka

Sprawozdanie  z realizacji projektu Maluchy poznają świat

za okres marzec-czerwiec 2011

W miesiącu marcu w projekcie uczestniczyło 192 dzieci, a w miesiącu czerwcu projekt ukończyło 203 przedszkolaków.  Od marca do czerwca odbyło się:

-  169 h  - zajęć rytmiczno-tanecznych

-  84,5 h - zajęć plastycznych

-  82 h  - zajęć teatralnych

-  85,5 h  -   zajęć języka angielskiego

-  680  h  -   zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

Zorganizowano następujące wycieczki:

- w miesiącu kwietniu odbyła się wycieczka do Muzeum Wsi Opolskiej do Opola,

- w maju odbyła się wycieczka do Jura Parku w Krasiejowie

- w miesiącu  czerwcu odbyła się wycieczka do ZOO do Opola.

 

Beata Donajska

Wersja XML