Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nivea

 Brak opisu obrazka

„100 PLACÓW ZABAW NA 100 LAT NIVEA” 

NIVEA Polska Sp. z o.o. w ramach urodzin wybuduje dwa wzorcowe place zabaw w lokalizacjach przez siebie wybranych w Gliwicach i Poznaniu oraz ufunduje budowę 98 (dziewięćdziesięciu ośmiu) placów zabaw dla gmin lub spółdzielni mieszkaniowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, których lokalizacje zdobędą w ramach niniejszego Głosowania największą liczbę głosów.

Lokalizacje zgłoszone do konkursu przez naszą gminę to: 

Dziergowice ul. Sienkiewicza

Brzeźce: ul. Nowa

http://100latnivea.pl/glosowanie

Wersja XML