Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczymy z pasją klasy I-III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Brak opisu obrazka

Podsumowanie projektu „Uczymy z pasją klasy I-III”

realizowanego w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu

 

Projekt „Uczymy z pasją klasy I-III” realizowany był w Szkole Podstawowej w Starym Koźlu od października 2010 do czerwca 2011r. 

Dzieci z klas młodszych (18 dziewczynek i 17 chłopców) w zależności od indywidualnych potrzeb i predyspozycji brały udział w następujących zajęciach:

- usprawniających czytanie i pisanie – 30 godzin

- poszerzających wiedzę i umiejętności matematyczno – przyrodnicze- 30 godzin

- rozwijających zdolności plastyczne – 30 godzin

- logopedycznych- 60 godzin

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich spotkaniach, gdzie przez kształcącą zabawę i praktyczne działanie, z wykorzystaniem finansowanych w ramach projektu rozmaitych materiałów dydaktycznych, skutecznie podnosiły swoją wiedzę i umiejętności. W wyniku obserwacji i analizy prac plastycznych dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych zauważono:

- zwiększenie swobody twórczej w pracach dzieci,

- śmielsze posługiwanie się plamą, barwą, kreską,

-zwiększenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Na podstawie obserwacji, testów diagnostycznych stwierdzono, że zarówno udział uczestników w zajęciach  usprawniających czytanie i pisanie jak i zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności matematyczno – przyrodnicze przyczynił się do ok. 30 % wzrostu wiedzy i umiejętności u dzieci.

Praca logopedyczna z uczniami pozwoliła przeprowadzić dokładną diagnozę logopedyczną uczestników oraz stymulację rozwoju poznawczo- językowego przez prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną.

M. Ceglarska

Wersja XML