Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczymy z pasją

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Brak opisu obrazka

 

"Uczymy z pasją klasy I-III"

Od października 2010 do czerwca 2011 w szkołach podstawowych Gminy Bierawa (w Dziergowicach, Starej Kuźni, Starym Koźlu, Solarni) realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic klas I-III w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu „Uczymy z pasją klasy I-III”.

Prowadzone w poszczególnych placówkach zajęcia wspomagają szkoły w procesie edukacji, uwzględniając indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

W Szkole Podstawowej w Starym Koźlu dzieci z  klas młodszych w zależności od indywidualnych potrzeb i predyspozycji biorą udział w następujących zajęciach:

·               usprawniających czytanie i pisanie,

·          poszerzających wiedzę i umiejętności matematyczno - przyrodnicze,

·               rozwijających zdolności plastyczne,

·               logopedycznych.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich spotkaniach, gdzie przez kształcącą zabawę i praktyczne działanie, z wykorzystaniem finansowanych w ramach projektu rozmaitych materiałów dydaktycznych, skutecznie podnoszą swoją wiedzę i umiejętności.

 

                                                                                                M.Ceglarska

Wersja XML