Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OCWIP

Brak opisu obrazka

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o możliwości skorzystania z bezpłatnych, kompleksowych i profesjonalnych porad z zakresu działalności organizacji pozarządowych oraz współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Nasze usługi kierujemy do przedstawicieli samorządów jak również do organizacji pozarządowych i wszystkich innym podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa.

Doradztwo obejmuje wszystkie, związane z działalnością organizacji pozarządowych, zagadnienia, m.in.:

- obowiązki sprawozdawcze

- źródła finansowania

- konsultowanie wniosków o dofinansowanie

- konsultowanie statutu

- zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej

- prowadzenie księgowości

- zagadnienia prawa pracy w organizacjach

- współpraca z samorządem

- budowanie partnerstw lokalnych

- nowelizację ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie

- zagadnienia prawne

- współpraca z wolontariuszami

Spotkania mogą odbywać się w Państwa miejscowości lub w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu przy ul. Damrota 4/35-36.

Wszystkie usługi doradcze udzielane są bezpłatnie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Dorotą Piechowicz: d.piechowicz@ocwip.pl; 77 441 50 25.

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,

Członek Sieci SPLOT

Biuro: ul. Damrota 4 p. 36, 45-064 Opole

tel/fax: (077) 441-50-25

e-mail: biuro@ocwip.pl

http://www.ocwip.pl

Wersja XML